CLB

We werken nauw samen met het CLB Het Kompas uit Mechelen.

Vijfhoek 1A
2800 Mechelen

Tel: 015 41 89 11

ellen.moens@clbkompas.be

Ons schoolteam bij het CLB:

Psycho-pedagogisch werker:              Ellen Moens
Verpleegkundige Sofie De Weerdt
CLB-arts:

Ann Popelier