Opvoedingsproject

Onze school ligt in een oase van rust en groen.  In deze aangename omgeving kunnen wij uw kind een moderne christelijke opvoeding geven in een open sfeer waarin uw kind centraal staat. Wij willen kansen scheppen die uw kind nodig heeft om hoofd, handen en hart, kortom al zijn talenten te kunnen ontwikkelen.

De accenten van ons opvoedingsproject:

  • Aandacht voor ieder kind en zijn totale ontwikkeling

  • Een gemakkelijke overgang van de kleuterschool naar de lagere school. Door de nabijheid van College Hagelstein verzorgen we extra de doorstroming naar het secundaire onderwijs en onderhouden we de nodige contacten.

  • Differentiatie en individualistie: we proberen elk kind zijn eigen niveau te laten halen. 
  • Aandacht voor muzische vakken : muziek, voordracht, tekenen, bewegingsopvoeding,…
  • Een school met venster op de wereld en aandacht voor natuur en milieu.

  • Bevorderen van de wil tot zelfstandigheid.

  • De christelijke waarden in de opvoeding integreren.

  • Samenwerking tussen school en gezin.