Sociale vaardigheden

Wat willen we bereiken? 

'Ben Correct' en 'Conny Content' adviseren ons hoe we ons best gedragen. Want zoals ook ons christelijk opvoedingsproject zegt leven we niet op een eiland. We helpen onze kinderen op te groeien tot mensen die kunnen samenleven en samenwerken met elkaar. Daarvoor zijn er afspraken nodig die ze moeten kunnen naleven. Daarnaast moeten we er tevens voor zorgen dat ze ook weten wat ze willen, dat ze durven opkomen voor zichzelf met het nodige respect voor zichzelf en de ander. 

Hoe pakken we dit aan? 

Om onze kinderen in deze groei te helpen geven  Conny en Ben ons elke maand goede tips waardoor we sociaal vaardiger worden.  Op die manier kunnen we ook ons sociaal talent ontdekken. 

Ben en Conny zullen elke maand een nieuw aandachtspuntje in de kijker zetten en er met elke klas een verwerkingsactiviteit rond doen. 

Indien de kinderen het vooropgestelde aandachtspunt goed opvolgen en uitvoeren, mogen ze hun mini Conny of Ben ophangen in de klas.  Vóór het volgende thema wordt voorgesteld delen Ben Correct en Conny Content een “gouden Ben of Conny” uit voor de klas met de meeste ‘Bennekes’ en ‘Connykes’.