Schoolbestuur

Onze school behoort tot de scholengroep vzw KITOS, katholieke Scholengroep regio Mechelen. Deze scholengroep organiseert in de volgende katholieke scholen eigentijds onderwijs en gaat daarmee de grote onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw aan.

Basisonderwijs

 • Basisschool Hagelstein (Sint-Katelijne-Waver);
 • Basisschool Onze-Lieve-Vrouw van de Ham (Mechelen);
 • Basisschool Sint-Lambertus (Muizen);
 • Basisschool Sint-Jan (Tisselt);
 • Basisschool Sint-Joris (Blaasveld);
 • Basisschool Ursulingen Mechelen;
 • Kleuterschool de Basis (Duffel);

° Vestiging Stationsstraat Duffel

° Vestiging De Beunt

° Vestiging Mijlstraat

 • Lagere school de Basis (Duffel);
 • Montessorischool (Duffel).

Secundair onderwijs

 • College Hagelstein (Sint-Katelijne-Waver);
 • COLOMAplus (Mechelen);
 • Sint-Norbertusinstituut (Duffel);
 • Ursulinen Mechelen.

Hoger onderwijs

 • Hoger beroepsonderwijs HBO5 Verpleegkunde (Duffel en Mechelen, i.s.m. Thomas More);
 • de Se-n-Se opleiding Mode in Mechelen.

Varia

 • De peda Rooienberg (internaat) uit Duffel
 • De groepsopvang/het kinderdagverblijf De bUMmeltjes in Mechelen.

Het nieuwe schoolbestuur draagt zorg voor ongeveer 7 700 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en telt een 650-tal personeelsleden.

Missie

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden. Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien.

De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van onze missie:

open

We zijn gastvrij en geloven in de groeikansen en de talenten van elke leerling. We geven elk kind en elke jongere alle onderwijskansen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot kritische wereldburgers. We voeren een open en transparante communicatie.

innovatief

We investeren in de nieuwste pedagogische, didactische, technologische en maatschappelijke inzichten, methodes en werkvormen om een bruisende en optimale leeromgeving voor onze kinderen en jongeren te creëren. Leerlingen krijgen hierdoor ‘goesting’ om enthousiast en divers te leren. We dagen elkaar uit om buiten onze comfortzone te treden en via levenslang leren expertise op te bouwen.

verbonden

Onze scholen bieden een warme leef- en leeromgeving waar elke jongere zichzelf kan zijn. We moedigen onze leerlingen en personeelsleden aan en steunen hen. Participatie, zorg voor elkaar en betrokkenheid stellen we voorop. Iedereen (leerlingen, ouders en personeelsleden) kan zich geborgen en veilig voelen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en geven elkaar vertrouwen.

solidair

Elke school is een oefenschool voor het leven: we zijn maatschappelijk geëngageerd. We stimuleren iedereen om een actieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en samenleving. We ondersteunen solidariteitsacties en ‘Kids-to-school (KITOS)’-projecten omdat alle kinderen, waar ook ter wereld, recht hebben op onderwijs. Onze scholen (leerlingen en personeel) zijn solidair naar elkaar. We maken onze kinderen en jongeren weerbaar voor en verantwoordelijk in onze samenleving in de 21ste eeuw.

Uniek

KITOS is een katholieke scholengroep met zowel kinderopvang, basis als secundair onderwijs én een hogere beroepsopleiding, HBO5 - Verpleegkunde, waardoor we optimaal én uniek, horizontaal én verticaal kunnen samenwerken. Het leren van elkaar, niveau-overschrijdend én -doorbrekend, staat daarbij centraal.  

Door de schaalvergroting kunnen we samen de volgende onderwijsuitdagingen aan!

Schoolbestuur

Rita Dunon Voorzitter
Willy Penninckx Ondervoorzitter
Jos Scheers Ondervoorzitter
Francis Van Caer Afgevaardigd bestuurder
Luc Adriaensen
Luc Baetens
Annemie Claes
Myriam Heeremans
Frank Hellemans
Liliane Jansegers
Betsy Linssen
Werner Peremans
An Rijmenans
Koen Steurs
Helga Van de Put
Johan Van Rompaey
Anne Verhoeven
Chris Wuytens