Schooldag

Een schooldag ziet er voor onze kleuters en leerlingen als volgt uit:

Kleuters en lagere school                      

7.00 uur tot 8.10 uur

Opvang in Robbedoes

08.10 uur tot 08.40  uur:     

de schoolpoort is open en je kan wat spelen onder toezicht (belsignaal 08.40 uur)

08.45 uur tot 10.25 uur 

lesmomenten en pauze

11.45 uur tot 12.55 uur

middagpauze (refter van 11.45 uur tot 12.15 uur)

12.55 uur tot 15.30 

lesmomenten en pauze

15.30 uur tot 16.10 uur:

naschoolse opvang op de speelplaats

16.10 uur tot 18.00 uur:

naschoolse opvang ‘Robbedoes’

Op woensdag eindigen de lessen om 11.40 uur.

De schoolpoorten zijn gesloten om 16.10 uur, op woensdag om 12.20 uur.