Schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

Lokale gemeenschap

Jozef Ceulemans
Bert Van den Wijngaert (Voorzitter)
André Monarque (Opvolger)

Ouderraad

Walter Docx
Koen Uytterhoeven (Opvolger)

Leerkrachten

Kim Rheinhard
Annelies De Bakker 

 
Schoolbestuur

Herman Uytterhoeven

 
Directie

An Mondelaers

Bevoegdheden

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
De directie woont de vergaderingen van de schoolraad bij met raadgevende stem.
In onze school heeft de schoolraad beslist om een afgevaardigde van het schoolbestuur op de vergaderingen als waarnemer uit te nodigen. 
De schoolraad heeft een informatierecht betreffende de aspecten van het schoolgebeuren Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid en een overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Onze schoolraad vergadert drie keer per schooljaar.