Taalinitiatie Frans

Waarom Franse taalinitiatie?

 

Wij willen onze kinderen voorbereiden op de toekomst. En die toekomst wordt steeds meertaliger. In ons talenbeleid staat de kennis van een rijk Standaardnederlands echter voorop als instructietaal en als taal voor een gemeenschappelijke identiteit. We willen echter de decretale mogelijkheden aangrijpen om meertalige competenties bij kinderen te prikkelen.
Door talensensibilisering willen wij de leerlingen voor taaldiversiteit gevoelig maken, zoals bedoeld door Europa, en hen een positieve houding tegenover andere talen bijbrengen door interactie in de klas.

Vroeg talen leren heeft vele voordelen. Kinderen pikken taal makkelijker op, zijn gemotiveerd om te communiceren en staan heel open voor die nieuwe taal. Op jonge leeftijd meerdere talen leren door ze actief te gebruiken, geeft kinderen uitdagende prikkels die zowel hun talenbeheersing als hun taalattitudes positief beïnvloeden.

Onze school heeft ervoor gekozen om in het lestijdenpakket van de lagere school een half uurtje per week taalinitiatie Frans te verwerken. Alle kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 4e leerjaar maken op een speelse manier kennis met de prachtige Franse taal.

Wat willen we bereiken?

 

We willen hiermee de motivatie van elk kind vergroten, zijn zelfvertrouwen verstevigen en zijn taaldenken activeren zodat de kinderen denken en zeggen:
“ Frans is leuk, tof!”
“Ik kan het … het lukt me echt!”   
“Als ik zoek … vind ik!”
“Zo is het mooi … zo is het juist.”

Hoe pakken we dit aan?               

 

De kern van de door ons gekozen initiatiemethode, Oh là là,  is muziek. Iedereen weet dat taal en muziek heel dicht bij elkaar liggen. Voor kleine kinderen is taal eigenlijk muziek met woorden. We hebben allemaal al eens oudere mensen ontmoet die zich de
kinderliederen en rijmpjes uit hun schooltijd perfect herinneren en die zonder probleem zingen en zeggen. De muziek, het ritme en de klank blijven diep in het geheugen hangen. De woorden kleven aan de melodie en het ritme. We kunnen zeggen dat muziek de drager van de woorden, zinnen en structuren is en ervoor zorgt dat die woorden, zinnen en taalstructuren heel spontaan, maar wel heel diep in het geheugen verankerd worden.

In de eerste graad werken we met Flonflon. Flonflon is een schaap dat alleen Frans praat. De kinderen zien Flonflon als een vriend en durven daardoor met haar Frans te praten.

In de tweede graad hebben we ook een handpop: Cloclo. Hij is een muzikant en schrijft leuke liedjes over de avonturen van zijn jongere zus Sandrine en haar vriend Arthur.

Binnen elk thema luisteren de kinderen naar verhalen, leren Franse liedjes en gedichtjes en verwerken telkens enkele nieuwe Franse woorden door diverse muzische activiteiten: beeld, drama, muziek, bewegen en CD-ROM activiteiten. Dit alles behoort tot ons half uurtje taalinitiatie Frans.

We hopen dat uw kind er veel van opsteekt en vooral dat uw kind graag Frans leert.