Verkeer

Wij zijn een verkeersactieve school en nemen graag deel aan het 10/10-project.

Kinderen moeten nog leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. De provincie Antwerpen wil met het 10op10-project scholen van het basisonderwijs stimuleren en ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie.  
 
Samen met onze school streeft 10op10 drie belangrijke doelen na:
• praktijklessen verkeer voor alle kinderen
• een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving
• een actieve betrokkenheid van de ouders

Door middel van subsidie biedt het project de kans om zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school didactische materialen aan te kopen.
Het project stimuleert onze school om gedurende een gans schooljaar op een gestructureerde manier aan verkeers- en mobiliteitseducatie te doen. Dit doen we dan ook in samenwerking met andere partners zoals VSV, Mobiel 21, Bodukap,…

Neem ook eens een kijkje op onze verkeersblog.